шаблоны joomla

Кафедра готує студентів за освітніми рівнями:

  • бакалавр,
  • магістр,
  • доктор філософії.

Форми навчання:

  • денна (бюджетна, контрактна),
  • заочна (контрактна)

За даними журналу “Forbes” до десятки професій майбутнього ввійшли: фахівець з відновлюваної енергетики, фахівець з генної інженерії рослин та фахівець з розвитку міської інфраструктури. Об'єднує ці професії те, що вони належать екобіотехнології.

НАВЧАННЯ

Система навчання організована за трьома циклами дисциплін:

Природничо-наукова підготовка:
вища математика, фізика, хімія (загальна, неорганічна, аналітична, органічна, фізична та колоїдна), екологія, біохімія, біофізика, біологія клітини, мікробіологія, вірусологія, генетика, інженерна та комп'ютерна графіка, обчислювальна математика та програмування, екологія, основи мікології, загальна імунологія, гідроекологія, біохімія ксенобіотиків, загальна токсикологія, математичне моделювання та ін.

Професійно-практична підготовка:
загальна біотехнологія та екобіотехнологія, біотехнологія рослин, біоінженерія, біоенергетика, процеси і апарати біотехнологічних виробництв, основи проектування біотехнологічних виробництв та природоохоронних комплексів, контроль та керування біотехнологічними процесами, біологічні сенсорні системи, нанобіотехнологія, методи аналізу в біотехнології, відновлювані джерела енергії, воднева енергетика, біотехнології очищення води та ін.

Соціально-гуманітарна підготовка:
іноземна мова (загальнотехнічного та професійного спрямування), філософія, культурологія, історія, українська ділова мова, економіка, промисловий менеджмент, маркетинг, основи сталого розвитку та ін.

РОБОТА ТА КАР'ЄРА

Випускники успішно працюють та навчаються в престижних компаніях та наукових установах в Україні та за її межами: ПАТ "Карлсберг Україна", ТОВ “Хімлаборреактив”, ПАТ “Макрохім”, ПАТ "Київмедпрепарат", ПАТ "Фармак", УкрНДІспиртбіопрод, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України, Люнебургський університет (Німеччина), Рурський університет (Бохум, Німеччина) та ін.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

НТУУ “КПІ” — особливий світ!
Креативні, позитивні, відкриті, наполегливі, кмітливі, обізнані, впевнені — такі студенти-екобіотехнологи!
Будь серед них! Обирай майбутнє!