шаблоны joomla

Print
PDF

Екскурсії

Студентське життя часто асоціюється з різноманітними заходами та веселощами, адже це невід’ємна частина студентства. Кафедра екобіотехнології та біоенергетики приділяє велике значення ознайомчим та навчальним екскурсіям до потенційних роботодавців та у місця, які можуть бути корисними та цікавими для майбутніх професіоналів.

В нашому арсеналі близько 30 різноманітних екскурсій:

Лабораторія біотехнології рослин Ботанічного саду ім. М.М.Гришка

Купольна оранжерея Ботанічного саду ім. М.М.Гришка

Інститут гідробіології НАН України

Інститут мікробіології та вірусології

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Очисні споруди Бортницької станції аерації

Цех очисних споруд ПрАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" м. Обухів

ЗАТ "Оболонь"

Біогазовий завод в м. Рокитне

Сміттєпереробний завод в м. Бориспіль

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзаєва НАМНУ

Також, кафедра екобіотехнології та біоенергетики здійснює екскурсії та такі підприємства:

 • Інститут біоколоїдної хімії ім. Доманського;
 • Дослідна станція НУБіП;
 • Хлібобулочний комбінат Хлібзавод №11 АТ "Київхліб";
 • ДП "Червонослобідський спиртзавод";
 • Лабораторія води "Еталон" ТОВ "Еталон-Україна";
 • "Славутич";
 • Національний музей бджільництва ННЦ "Інституту бджільництва ім. П.І. Прокоповича";
 • НВТ "Екомед";
 • ПрАТ Індар;
 • Борщагівський ХФЗ;
 • ВАТ "Завод молочної кислоти";
 • ТОВ Комплекс "Агромакс";
 • Київський комбікормовий завод;
 • АТ "Київмедпрепарат".

Print
PDF

Система навчання на кафедрі

The roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
Aristotle

Навчання студентів на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики здійснюється за напрямом 051401 «Біотехнологія» та спеціальністю 8.05140105 «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», що відповідає освітнім рівням бакалавр, спеціаліст та магістр. Термiни пiдготовки: бакалавр – 4 роки; спецiалiст – 5 років 6 місяців; магістр – 6 рокiв.

Крім того на кафедрі наявна підготовка аспірантів та докторантів.

Протягом навчання випускники кафедри отримують широкий спектр знань та навиків у циклі курсів фундаментальних наук (загальна та неорганічна хімія, вища математика, фізика, біофізика, органічна хімія, аналітична хімія, біохімія, фізична хімія, генетика, мікробіологія та вірусологія, процеси і апарати біотехнологічних виробництв та ін.) та прикладних дисциплін (екобіотехнологія, загальна біотехнологія, нарисна геометрія, хімія біогенних елементів, екологія, прикладна механіка, технологія переробки промислових та побутових відходів, біотехнологія очищення води, методи аналізу біотехнологічних виробництв та ін.). В результаті, після чотирьох років навчання та успішного засвоєння курсу дисциплін, передбаченого для освітнього рівня «бакалавр», студенти стають висококваліфікованими інженерами-біотехнологами. Під час навчання студентів на освітніх рівнях спеціаліст та магістр основною метою є формування висококваліфікованого фахівця-екобіотехнолога з системним мисленням, здатного до самостійного аналізу ситуації та прийняття ефективних рішень при реалізації наукових та технологічних завдань. Досягнення поставленої мети відбувається через засвоєння студентом курсу таких спеціалізованих дисциплін як гідроекологія, біоінженерія, біохімія ксенобіотиків, експрес-аналіз в біотехнології та екології, біологічні та хімічні сенсорні системи тощо.

Детальний перелік дисциплін та структурно-логічна схема програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста та магістра наведені в інформаційному пакеті кафедри.

Робочий план бакалаврату

Робочий план для спеціалістів

Робочий план магістратури

Print
PDF

Практика та працевлаштування

Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу, оскільки, під час виробничої, переддипломної або науково-дослідної практики студенти ознайомлюються з особливостями організації виробництва, функціональними обов’язками співробітників, мають змогу відпрацювати методики та досконало з’ясувати тонкощі перебігу технологічного процесу та апаратурне оформлення.

На сьогодні, базами практик для студентів є ряд підприємств та установ в Україні та за її межами, серед яких основними є:

 • Інститут мікробіології і вірусології НАНУ
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
 • УкрНДІспиртбіопрод
 • ПАТ "Карлсберг Україна"
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
 • УкрНДІНП "МАСМА"
 • ПАТ „Київмедпрепарат”
 • ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
 • Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба м. Києва
 • Leuphana Universitaet Lueneburg (м. Люнебург, Німеччина)
 • Ruhr-Universität Bochum (м. Бохум, Німеччина)
 • Bonn Rhine-Sieg University of Applied Sciences (м.Бонн, Німеччина)
 • LS Mechanische Verahrenstechnic (м. Коттбус, Німеччина)
На сьогоднішній день переважна більшість випускників кафедри успішно працюють у вищевказаних наукових установах та підприємствах.
Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.
Протягом останніх п’яти років число працевлаштованих після закінчення навчання випускників кафедри становить 100%. Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

При проходженні практики студенти кафедри керуються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, в якому зазначені обов’язки студента, керівника практики від університету та керівника практики від підприємства.

Згідно з положенням, студент зобов’язаний:

 • без запізнення прибути на практику, сповістити про це адміністрацію підприємства;
 • у перший день практики пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку, включаючи табельний облік (вихід на роботу);
 • повністю виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
 • постійно вести щоденник і робочий зошит, в який заносити весь матеріал по вивченню кожної ланки виробництва, включаючи технологічні схеми, ескізи обладнання, посадові інструкції;
 • представити керівництву практики від підприємства письмовий звіт з практики і скласти залік.

Після закінчення практики на підприємстві або установі студент здає звіт і щоденник практики на Кафедру керівнику практики і складає диференційований залік у строки, призначені Кафедрою. Залік приймає комісія, призначена завідувачем кафедри екобіотехнології та біоенергетики.

Для допуску до складання заліку необхідно надати правильно оформлені:

 1. Щоденник практики;
 2. Звіт практики.

Вказівки щодо оформлення звіту викладені в наступних документах:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРАКТИКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ
Щоденник практики

У разі, якщо студент зацікавлений у проходженні практики в установах, з якими не має діючого договору про практику необхідно звернутись до відповідального за практику студентів на кафедрі з потрібною інформацією про установу, згідно Договору про практику студентів.

Print
PDF

Наші випускники працюють

Рік випуску 2010

 

Бунча Вадим

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Лабораторія молекулярної фармакології та біофізики клітинної сигналізації, аспірант відділу, провідний інженер

 

 

 


 

Щурська Катерина

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі, доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Самаруха Ірина

Представництво "Янссен Фармацевтика НВ", Джонсон і Джонсон, відділ онкології та гематології,адміністратор проектів з клінічних досліджень. Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

Козар Марина

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі, старший викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Гаврикова Вікторія

аспірант, інженер І категорії відділу екологічного моніторингу інституту еволюційної екології НАН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Павлюченкова Венера

АТ "Макрохім", менеджер

 

 

 

 

 

 

 

 

Войт Юлія

АТ «Макрохім», менеджер

 

 

 

 

 

Рік випуску 2011

 

Нікуліна Надія

Університет Гогенхайм Штутгарт, факультет сільскогосподарських наук, магістерська программа "Охоронанавколишнього середовища та виробництво сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

Лукьянченко Дарина

начальник відділу управління якістю ПАТ "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ"

 

 

 

 

 

 

Ахметова Іраїда

ТОВ «ФАРМА СТАРТ», хімік-аналітик відділу розробки лікарських препаратів

 

 

 

 

 

 

 

Нікуліна Катерина

Університет прикладних наук "Вища школа Оффенбург", факультет машинобудування, магістерська программа "Перетворення енергії та менеджмент"

 

 

 

 


Будика Катерина

ТОВ "ВАЛАРТИН ФАРМА", інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2012

 

Батог Юлія

корпорація «Артеріум» Київмедпрепарат, інженер

 

 

 

 

 

 

 

Жолобак Максим

програміст компанії Grammarly

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Олексій

к.х.н., м.н.с. відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

 

 

 

 

 

 

Крещик Юлія

корпорація «Артеріум»

 

 

 

 

 

 

 

Ткач Олена

ПАТ «Фармак», відділ аналітичного контролю, хімік-лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Трутень Ольга

Менеджер з комунікації Greencubator (українська мережа енергетичних іновацій)

 

 

 

 

 

 

 

Рябовол  Інна

ТОВ «ФАРМА СТАРТ», хімік

 

 

 

 

 

 

 

Зубченко Людмила

асистент кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

Макарук Михайло

речник міжнародної розвідувальної спільноти

 

 

 

 

 

 

 

Гурбич Олександр
Scientific Software Engineer, науковий програміст Biolin Scientific

 

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2013

 

 

Онанко Ольга

ПП «Компанія «Данна Я», технолог

 

 

 

 

 

 

 

Колесник  Костянтин

Компанія ЕПАМ, бізнес-аналітик

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко Олеся

ТОВ «ФАРМА-СТАР», інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Мар’яна

Аспірант кафедри екобіотехнології та екобіоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жураховська Дарина

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко Олена

ТОВ «Агропростір плюс», менеджер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерва Єгор

 

ПРАТ «Індар»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демиденко Катерина

Biochemistry and Biotechnology Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, Belgium), MSc in Biophysics

 

 

 

 

 

 


 

Воєвода Дарина

ТОВ DILEO PHARMA,  фахівець з реєстрації

 

 

 

 

 


Закорчевний Іван

ПАО «Фармак», менеджер відділу трансферу технологій

 

 

 

 

 

 

Доломан Анна

Utah State University (США), PhD in Biological Engineering

 

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2014


Левтун Ігор

асистент, аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


Пересипкіна Наталія

ПРАТ  «Індар», менеджер із зовнішньо-економічної діяльності

 

 

 

 

 

 


Малецька Тетяна

аграрна компанія "Сварог Вест Груп", лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Пішняк Анна

корпорація «Артеріум» , Київмедпрепарат, старший хімік

 

 

 

 

 

 

 

 

Арутюнов Дмитро

Ізраїльский морський лімнологічний центр, м. Ейлат

 

 

 

 

 

 

Козловець Олександр

ТОВ ПРО ІНЖИНІРІНГ ГРУП,  інженер-технолог

 

 

 

 

 

 

 

Хворостина Олексій

ТОВ "Дифрано Юнион", інженер-технолог

 

 

 

 

 

 

Дев'яткіна Лідія

аспірант кафедри промислової біотехнології

 

 

 

 

 

 


Шаховал  Тетяна

ПАТ «Київський вітамінний завод», інженер

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко Олеся

ТОВ «ФАРМА-СТАРТ», інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненко Олена

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2015

 

 

Прохорович Віталіна

ПАТ по виробництву інсулінів «Індар», економіст із матеріально-технічного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Кукіль Катерина

ветеринарна лабораторія ТОВ "Бальд", інженер-дослідник

 

 

 

 

 

 


Заїка Анна

інженер інституту ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

 

 

 

 

 


Ісаєва Євгенія

Аспірант  інституту сорбції та проблем ендоекології НАНУ

 

 

 

 

 

 


Герасименко Людмила

FH Aachen University of Applied Sciences, факультет біотехнології, програма магістра

 

 

 

 

 

 

Шевцов Андрій

Бакалаврська програма університету м.Карлсруе (Німеччина)

 

 

 

 

 


Ковальчук Світлана

магістерська програма університету м.Філлінген-Швеннінген (Німеччина)

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2016


Шинкарчук Мальвіна

всеукраїнський національний інститут селекції; аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


Коренчук Микола

інститут ДП «НДКТІ МГ»; інженер, аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 


Денисенко Анастасія

ТОВ «ВІМБЛ», інженер

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Любов

ТОВ «СІНЛАБ-Україна»

 

 

 

 

 

 

 

Іванцов Дмитро

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», інженер

 

 

 

 

 

 

 

Лахнеко Ольга

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


 

Борисенко Анастасія

ТОВ СІНЛАБ-Україна, хімік

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Климець Тетяна

ТОВ «ВІМБЛ», інженер

 

 

 

 

 

 


 

Саєнко Марина

Мікробіолог відділу контролю якості НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

 

 

 

 

Рік випуску 2017


Писаренко Ярослава

інститут ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

 

 

 

 

 


Стріла Вікторія

ТОВ «ФАРМА-СТАРТ», інженер

 

 

 

 

 


Дипломні проекти (роботи) різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за своєю структурою практично однакові, а за обсягом, повнотою та інженерним (науковим) рівнем розробки (дослідження) питань розрізняються, що є наслідком відмінності виробничих задач діяльності фахівця.
Зокрема, дипломні проекти бакалаврів з інженерних спеціальностей передбачають, в основному, проектування (або модернізацію) окремих елементів обладнання (систем, приладів тощо) з метою забезпечення або покращення їх технічних чи експлуатаційних характеристик. Система у вигляді опису та сукупності її характеристик або конкретний тип обладнання визначається вихідними даними завдання на дипломне проектування. Тому розробляти вимоги до системи в цілому або до будь-якої її підсистеми (тобто розробляти технічне завдання) в ДП бакалавра не обов’язково. З цього погляду він наближається до комплексного курсового проекту й може складати основу спеціального розділу в майбутньому дипломному проекті спеціаліста за умови, що тематика (напрямок) розробки зберігається, а автором є той самий студент (бажано також і керівник обох проектів).

Дипломні проекти спеціалістів передбачають, як правило, розробку технічного завдання на систему в цілому або її підсистему з наступним детальним проектуванням елементів системи і вирішенням питань охорони праці, техніки безпеки, екології тощо також стосовно системи в цілому.

Дипломні роботи різних освітньо-кваліфікаційних рівнів також різняться. Якщо дипломні роботи ОКР спеціаліста повинні бути, як правило, самостійним аналізом проблеми в певній галузі, то дипломні роботи ОКР бакалавра можуть мати лише самостійні фрагменти аналізу в межах загальної проблеми.

Дипломний проект складається з обов’язкового графічного матеріалу (креслень) та пояснювальної записки до нього, а дипломна робота – з текстового та ілюстративного матеріалу (плакатів, які містять діаграми, графіки залежностей, таблиці, рисунки тощо). Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Орієнтовний обсяг, з урахуванням викладеного в попередньому пункті, складає:
–    дипломних проектів (робіт) бакалавра: пояснювальна записка – 50-70 сторінок; обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал – не менше 3 аркушів креслень (плакатів) формату А1;
–    дипломних проектів (робіт) спеціаліста: пояснювальна записка – 80-100 сторінок; обов’язковий графічний (ілюстративний) матеріал – не менше 6 аркушів креслень (плакатів) формату А1.

Пояснювальна записка до дипломного проекту (текстова частина роботи) має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту (роботи), містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проекту, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст пояснювальної записки складається, як правило, державною або російською (для іноземних студентів) мовою в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.


Структура дипломного проекту (роботи)

Умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:
–    титульний аркуш (ДП – додаток 17, ДР – додаток 18);
–    завдання на ДП (ДР) (додаток 12);
–    відомість дипломного проекту (додаток 17, або за вимогами галузевого стандарту);
–    реферат (анотація) українською та іноземною мовами;
–    зміст;
–    перелік скорочень, умовних позначень, термінів;
–    вступ.

Основна частина:
–    розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні на дипломне проектування;
–    кожний розділ (глава) має закінчуватися висновками;
–    закінчення (загальні висновки);
–    перелік посилань.

Додатки

 

Реферат (анотація) обсягом 0,5-1 сторінки державною та іноземною (яку вивчав студент) мовами повинен стисло відображати загальну характеристику та основний зміст ДП (ДР) і містити:
–    відомості про обсяг пояснювальної записки, кількість ілюстрацій, таблиць, креслень, додатків і бібліографічних найменувань за переліком посилань;
–    мету проекту (роботи), використані методи та отримані результати (характеристика об’єкта проектування, нові якісні та кількісні показники, економічний ефект тощо);
–    рекомендації щодо використання або (та) результати впровадження розробок або досліджень (отримані патенти, прийняті заявки на патент, публікація в наукових журналах, акти про впровадження тощо);
–    перелік ключових слів (не більше 20).

Вступ має відображати актуальність і новизну проекту (роботи) та містити:
–    обґрунтування необхідності нової розробки або удосконалення (модернізації) існуючого об’єкта проектування на основі аналізу сучасного стану проблеми за даними вітчизняної та зарубіжної науково-технічної літератури та періодичних видань, патентного пошуку та досвіду роботи підприємств, установ, провідних фірм у відповідній галузі виробництва, економіки або науки;
–    обґрунтування основних проектних рішень або напрямків досліджень;
–    можливі галузі застосування результатів проекту (роботи).

Основна частина пояснювальної записки має включати:
–    розробку вимог до характеристик об’єкта проектування;
–    вибір і обґрунтування оптимальності технічних рішень або теоретичних та експериментальних методів досліджень поставлених задач;
–    вибір та обґрунтування можливих варіантів технічної реалізації та методів розрахунків параметрів елементів (електричних схем, механічних елементів на міцність та ін.);
–    експериментальні дослідження, розробку методики досліджень, опис експериментального обладнання, аналіз результатів експерименту;
–    техніко-економічне обґрунтування дипломного проекту, розрахунок економічного ефекту;
–    пропозиції та заходи щодо забезпечення охорони праці, техніки безпеки, охорони довкілля;
–    висновки за розділами (главами) та загальні висновки щодо відповідності отриманих результатів завданню на дипломне проектування та висунутим вимогам, можливість впровадження або застосування результатів.

До додатків виносяться:
–    технічне завдання на ДП (ДР) (крім ОКР бакалавра);
–    відомість дипломного проекту;
–    специфікації;
–    методики і протоколи випробувань;
–    результати патентного дослідження;
–    виведення розрахункових формул;
–    акти про впровадження у виробництво та копії патентів, отриманих дипломником;
–    інші матеріали, які допомагають більш повно і докладно розкрити задум та шляхи реалізації проекту (роботи).