шаблоны joomla

Печать
PDF

Кузьмінський Євгеній Васильович

Завідувач кафедри

Сторінка викладача

Доктор хімічних наук, професор, член Академії технологічних наук України, Американського та Міжнародного електрохімічних товариств, Нью-Йоркської академії наук, наукової ради НАН України з проблеми «Електрохімія», ряду вчених та спеціалізованих вчених рад, Independent expert of INTAS, редколегій наукових журналів (Міжнародний науково-технічний журнал «Наукові вісті Національного технічного університету України «КПІ», Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю.Федьковича).

Є.В. Кузьмінський веде активну науково-організаційну діяльність: працював у Президії АН УРСР науковим консультантом з хімії та хімічної технології (1980-1983рр.), директором Науково-інженерного центру «Техно­електрохім» НАН України (1990-1997рр.), керівником секретаріату Ради з питань науки та на­уково-технічної по­літики при Пре­зидентові України (1997-2004рр.).

Є.В. Кузьмінський є автором більше 230 наукових публікацій та 30 авторських свідоцтв СССР і патентів України, зокрема статті в J. Electroanal. Chem.,  J. Power Sources, Solid State Ionics, Solar Energy Materials and Solar Cells, Координационной химии, Электрохимии, Журнале прикладной химии, Прямом преобразовании различных видов энергии, Журнале неорганической химии та в ряді вітчизняних наукових журналів. Його великий багаторічний досвід у науковій та педагогічній роботі узагальнений у 4-х монографіях: «Неізотермічність електрохімічних систем» (1997р.), «Нетрадиційні електрохімічні системи перетворення енергії» (2002р.), «Біоелектрохімічне продукування електричної енергії та водню» (2012р.) та Bioelectrochemical Hydrogen and Electricity Production // Monografie.- Lublin, 2013, Politechnica lubelska, підручнику «Біофізика» (гриф МОН України, 2007р.), більше 10-и навчальних посібниках (2 з грифом МОН України).

Навчальні дисципліни: Біофізика; Біологічні та хімічні сенсорні системи; Біоелектрохімічні основи біоенергетики; Хімія біогенних елементів.

Освіта:

1966-1972 – Національний технічний університет України «КПІ», інженер хімік-технолог зі спеціальності технологія електрохімічних виробництв.

Біографія:

1972-1980 – Інженер, аспірант, науковий співробітник Інституту загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) ім. В.І. Вернадського НАН України;

1980-1983 – Науковий консультант (хімія та хімічна технологія) Президії НАН України;

1983-1990 – Старший, провідний науковий співробітник ІЗНХ НАН України;

1990-1997 – Директор Науково-інженерного центру «Техноелектрохім» НАН України;

1997-2004 – Керівник секретаріату Ради з питань науки та науково-технічної політики при Президентові України;

2001-2004 – Професор кафедри фізико-хімічних основ біотехнологічних процесів, заступник декана факультету біотехнології і біотехніки НТУУ «КПІ»;

з 2004 по цей час – Завідувач кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів: спеціаліст в галузі перетворення видів енергії; спеціалізація: електрохімія, біофізика, термодинаміка, термоелектричні явища, біоенергетика, термогальванічні, сонячні та біопаливні елементи, хімічні джерела струму, природоохоронні технології. Є одним із засновників Науково-інженерного центру «Техноелектрохім» НАН України - центру зі створення літієвих джерел струму нового покоління та кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ», яка однією з перших здобула ліцензійне право і здійснила перші в Україні випуски бакалаврів, спеціалістів і магістрів зі спеціальності «Екологічна біотехнологія та біоенергетика».

Хобі: туризм, садівництво.

Улюблений вислів: «Краще з розумним втратити, ніж з дурнем знайти»