Печать

Професорсько-викладацький склад

КУЗЬМІНСЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – завідувач кафедри, д. х. н., професор

САБЛІЙ ЛАРИСА АНДРІЇВНА – д. т. н., професор

ГОЛУБ НАТАЛІЯ БОРИСІВНА – заступник завідувача кафедри, д. т. н., професор

ЩУРСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА – к.т.н., доцент

ЖУКОВА ВЕРОНІКА СЕРГІЇВНА – к.т.н., старший викладач

ЗУБЧЕНКО ЛЮДМИЛА СЕРГІЇВНА – асистент

КОЗАР МАРИНА ЮРІЇВНА – к.т.н., старший викладач

КОНОНОНЦЕВ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – докторант

РОССІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ – докторант