шаблоны joomla

Print
PDF

Наукова робота кафедри екобіотехнології та біоенергетики охоплює широке коло наукових напрямів сучасної біотехнології та технології збереження та захисту навколишнього природного середовища.

Основними науковими напрямами, що розвиваються на кафедрі є:

- Біоенергетика: біоелектрохімічні системи, мікробні паливні елементи для генерування електричної енергії та біоводню, фотобіоелектрохімічні системи (проф. Кузьмінський Є.В., ас. Самаруха І.А., ас. Щурська К.О., аспірант Зубченко Л.С.)

- Технології біологічного очищення стічних вод (проф. Саблій Л.А., ас. Жукова В.С., ас. Козар М.Ю.)

- Біоенергетика: мікробіологічний синтез енергії та енергоносіїв з відходів органічного походження, технології культивування мікроводоростей (доц. Голуб Н.Б.)

- Математичні методи моделювання та біостатистики в біотехнології (проф. Чумак В.Л.)

- Біобезпека та біоінженерія (доц. Ситнік О.І.)

- Біохімія ксенобіотиків (доц. Гринюк І.І.)