Друк

Голуб Наталія Борисівна

Сторінка викладача

Професор кафедри, доктор технічних наук, заступник декана ФБТ та завідувача кафедри. Автор більше 110 наукових праць, з них 10 патентів України, підручника «Біофізика» з грифом МОН України, 4 навчальних посібників (3 з грифом МОН України), більше 10 інших методичних видань, у тім числі для абітурієнтів. Спеціаліст з біоенергетики. Займається питаннями мікробіологічного синтезу енергії та енергоносіїв з відходів органічного походження, розробкою технології культивування мікроводоростей. Приділяє увагу вивченню біохімічної складової процесів перетворення видів енергії. До захисту підготовлена докторська дисертація на тему «Комплексна переробка біоенергетичної сировини з метою одержання газоподібних та рідких енергоносіїв», науковий консультант – проф. Кузьмінський Є.В.

Навчальні дисципліни: Біохімія; Хімія біогенних елементів; Переробка біомаси та відходів.1.Переробка біомаси; Відновлювальна енергетика.1. Воднева енергетика, 2. Водорості в біоенергетиці.

Освіта:

1973 – 1978 – Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, хімік, викладач.

Біографія:

1978 – 1980 – НПО «Кристал», інженер.

1980 – 1994 – Інституту загальної та неорганічної хімії (ІЗНХ) ім. В.І. Вернадського НАН України, аспірант, старший науковий співробітник.

1994 – 1997 – Відділення відновлювальної енергетики НАН України, вчений секретар.

1997 – 2002 – Міністерство освіти і науки України, головний спеціаліст.

2002 до сьогодні – Національний технічний університет України «КПІ», доцент, професор (з 2015 р.) кафедри екобіотехнології та біоенергетики, заступник декана ФБТ.

Коло наукових інтересів: Природоохоронні біотехнології. Переробка біомаси, одержання біоводню, біодизелю з водоростей

Хобі: туризм.