Друк

Саблій Лариса Андріївна

Професор кафедри

Доктор технічних наук, професор.

Сторінка викладача

Докторант кафедри (2009-2011рр., вчасно підготовлена і у 2012 році захищена докторська дисертація на тему «Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод», науковий консультант – проф. Кузьмінський Є.В.),   сьогодні - професор кафедри, доктор технічних наук, професор, член докторської спеціалізованої вченої ради при Інституті колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України. Автор понад 230 наукових праць, з яких більше 20 авторських свідоцтв та патентів на винаходи. Підготувала 5 кандидатів наук. Її багаторічний досвід у науковій та педагогічній роботі узагальнений у 2-х монографіях: «Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів» (2011р.) та «Фізико-хімічне та біологічне очищення висококонцентрованих стічних вод» (2013р.), 2-х підручниках з грифом МОН України), 7-и навчальних посібниках та 25-и інших методичних розробках. Її роботи дозволили вирішити важливу народногосподарську проблему очищення висококонцентрованих стічних вод шляхом встановлення раціональних умов і меж застосування фізико-хімічних методів перед використанням сучасних біологічних процесів, розробки і впровадження технології комплексного очищення висококонцентрованих за органічними забрудненнями стічних вод.

Навчальні дисципліни: Біотехнології очищення води, Екологія, Гідроекологія.

Освіта:

1974-1979 – Український інститут інженерів водного господарства (УІІВГ) (нині Національний університет водного господарства та природокористування(НУВГП), м. Рівне.

Біографія:

1980-2009 – кафедри каналізації та санітарної техніки НУВГП, асистент, доцент.

з 2009 - 2012 – доцент, докторант  кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ».

з 2012 по цей час – професор кафедри екобіотехнології та біоенергетики НТУУ «КПІ».

Коло наукових інтересів: Природоохоронні технології, біологічне і фізико-хімічне очищення очищення стічних вод, водопідготовка.

Хобі: Книги, кіно.