Друк

Щурська Катерина Олександрівна

Доцент кафедри.

Кандидат технічних наук.

Сторінка викладача

Навчальні дисципліни: Біоенергетика, Біоелектрохімічні основи біоенергетики; Лабораторні роботи та практичні заняття з дисциплін: Біоенергетика, Біофізика, Біологічні та хімічні сенсорні системи, Біологічні та фізико-хімічні методи конверсії біомаси, Біотехнології очищення води, Технології переробки побутових відходів, Екологічна токсикологія.

Біографія:

2004-2008 – Національний технічний університет України «КПІ», бакалавр з біотехнології.

2008-2010 – Національний технічний університет України «КПІ», магістр, інженер-дослідник за спеціальністю «Екобіотехнологія».

2006-2007 – лаборант, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», кафедра екобіотехнології та біоенергетики.

з 2010 по 2013 – аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ».

з 2010 по 2014 – асистент кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ».

з 2014 по 2015 – старший викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ».

з 2015 по цей час - доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «КПІ».

Нагороди та відзнаки: Лауреат Премії Національної академії наук України для студентів та молодих учених (2010 р.), лауреат Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок (2015 р.)

Коло наукових інтересів: Біоелектрохімічні способи перетворення енергії, технології одержання біоводню, біотехнології очищення стічних вод.

Хобі: Флористика, акваріумістика.