шаблоны joomla

Друк
PDF

Практика та працевлаштування

Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу, оскільки, під час виробничої, переддипломної або науково-дослідної практики студенти ознайомлюються з особливостями організації виробництва, функціональними обов’язками співробітників, мають змогу відпрацювати методики та досконало з’ясувати тонкощі перебігу технологічного процесу та апаратурне оформлення.

На сьогодні, базами практик для студентів є ряд підприємств та установ в Україні та за її межами, серед яких основними є:

 • Інститут мікробіології і вірусології НАНУ
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
 • УкрНДІспиртбіопрод
 • ПАТ "Карлсберг Україна"
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
 • УкрНДІНП "МАСМА"
 • ПАТ „Київмедпрепарат”
 • ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
 • Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба м. Києва
 • Leuphana Universitaet Lueneburg (м. Люнебург, Німеччина)
 • Ruhr-Universität Bochum (м. Бохум, Німеччина)
 • Bonn Rhine-Sieg University of Applied Sciences (м.Бонн, Німеччина)
 • LS Mechanische Verahrenstechnic (м. Коттбус, Німеччина)
На сьогоднішній день переважна більшість випускників кафедри успішно працюють у вищевказаних наукових установах та підприємствах.
Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.
Протягом останніх п’яти років число працевлаштованих після закінчення навчання випускників кафедри становить 100%. Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

При проходженні практики студенти кафедри керуються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, в якому зазначені обов’язки студента, керівника практики від університету та керівника практики від підприємства.

Згідно з положенням, студент зобов’язаний:

 • без запізнення прибути на практику, сповістити про це адміністрацію підприємства;
 • у перший день практики пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку, включаючи табельний облік (вихід на роботу);
 • повністю виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
 • постійно вести щоденник і робочий зошит, в який заносити весь матеріал по вивченню кожної ланки виробництва, включаючи технологічні схеми, ескізи обладнання, посадові інструкції;
 • представити керівництву практики від підприємства письмовий звіт з практики і скласти залік.

Після закінчення практики на підприємстві або установі студент здає звіт і щоденник практики на Кафедру керівнику практики і складає диференційований залік у строки, призначені Кафедрою. Залік приймає комісія, призначена завідувачем кафедри екобіотехнології та біоенергетики.

Для допуску до складання заліку необхідно надати правильно оформлені:

 1. Щоденник практики;
 2. Звіт практики.

Вказівки щодо оформлення звіту викладені в наступних документах:

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРАКТИКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ
Щоденник практики

У разі, якщо студент зацікавлений у проходженні практики в установах, з якими не має діючого договору про практику необхідно звернутись до відповідального за практику студентів на кафедрі з потрібною інформацією про установу, згідно Договору про практику студентів.

Друк
PDF

Наші випускники працюють

Рік випуску 2010

 

Бунча Вадим

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ, Лабораторія молекулярної фармакології та біофізики клітинної сигналізації, аспірант відділу, провідний інженер

 

 

 


 

Щурська Катерина

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі, доцент кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Самаруха Ірина

Представництво "Янссен Фармацевтика НВ", Джонсон і Джонсон, відділ онкології та гематології,адміністратор проектів з клінічних досліджень. Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

Козар Марина

Захистила кандидатську дисертацію на кафедрі, старший викладач кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Гаврикова Вікторія

аспірант, інженер І категорії відділу екологічного моніторингу інституту еволюційної екології НАН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Павлюченкова Венера

АТ "Макрохім", менеджер

 

 

 

 

 

 

 

 

Войт Юлія

АТ «Макрохім», менеджер

 

 

 

 

 

Рік випуску 2011

 

Нікуліна Надія

Університет Гогенхайм Штутгарт, факультет сільскогосподарських наук, магістерська программа "Охоронанавколишнього середовища та виробництво сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

 

Лукьянченко Дарина

начальник відділу управління якістю ПАТ "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ"

 

 

 

 

 

 

Ахметова Іраїда

ТОВ «ФАРМА СТАРТ», хімік-аналітик відділу розробки лікарських препаратів

 

 

 

 

 

 

 

Нікуліна Катерина

Університет прикладних наук "Вища школа Оффенбург", факультет машинобудування, магістерська программа "Перетворення енергії та менеджмент"

 

 

 

 


Будика Катерина

ТОВ "ВАЛАРТИН ФАРМА", інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2012

 

Батог Юлія

корпорація «Артеріум» Київмедпрепарат, інженер

 

 

 

 

 

 

 

Жолобак Максим

програміст компанії Grammarly

 

 

 

 

 

 

 

Марченко Олексій

к.х.н., м.н.с. відділу аналітичної та радіохімії Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. A.B. Думанського HAH України

 

 

 

 

 

 

Крещик Юлія

корпорація «Артеріум»

 

 

 

 

 

 

 

Ткач Олена

ПАТ «Фармак», відділ аналітичного контролю, хімік-лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Трутень Ольга

Менеджер з комунікації Greencubator (українська мережа енергетичних іновацій)

 

 

 

 

 

 

 

Рябовол  Інна

ТОВ «ФАРМА СТАРТ», хімік

 

 

 

 

 

 

 

Зубченко Людмила

асистент кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

Макарук Михайло

речник міжнародної розвідувальної спільноти

 

 

 

 

 

 

 

Гурбич Олександр
Scientific Software Engineer, науковий програміст Biolin Scientific

 

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2013

 

 

Онанко Ольга

ПП «Компанія «Данна Я», технолог

 

 

 

 

 

 

 

Колесник  Костянтин

Компанія ЕПАМ, бізнес-аналітик

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко Олеся

ТОВ «ФАРМА-СТАР», інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Мар’яна

Аспірант кафедри екобіотехнології та екобіоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жураховська Дарина

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бойко Олена

ТОВ «Агропростір плюс», менеджер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перерва Єгор

 

ПРАТ «Індар»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демиденко Катерина

Biochemistry and Biotechnology Katholieke Universiteit Leuven (Leuven, Belgium), MSc in Biophysics

 

 

 

 

 

 


 

Воєвода Дарина

ТОВ DILEO PHARMA,  фахівець з реєстрації

 

 

 

 

 


Закорчевний Іван

ПАО «Фармак», менеджер відділу трансферу технологій

 

 

 

 

 

 

Доломан Анна

Utah State University (США), PhD in Biological Engineering

 

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2014


Левтун Ігор

асистент, аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


Пересипкіна Наталія

ПРАТ  «Індар», менеджер із зовнішньо-економічної діяльності

 

 

 

 

 

 


Малецька Тетяна

аграрна компанія "Сварог Вест Груп", лаборант

 

 

 

 

 

 

 

Пішняк Анна

корпорація «Артеріум» , Київмедпрепарат, старший хімік

 

 

 

 

 

 

 

 

Арутюнов Дмитро

Ізраїльский морський лімнологічний центр, м. Ейлат

 

 

 

 

 

 

Козловець Олександр

ТОВ ПРО ІНЖИНІРІНГ ГРУП,  інженер-технолог

 

 

 

 

 

 

 

Хворостина Олексій

ТОВ "Дифрано Юнион", інженер-технолог

 

 

 

 

 

 

Дев'яткіна Лідія

аспірант кафедри промислової біотехнології

 

 

 

 

 

 


Шаховал  Тетяна

ПАТ «Київський вітамінний завод», інженер

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарасенко Олеся

ТОВ «ФАРМА-СТАРТ», інженер відділу контролю якості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степаненко Олена

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2015

 

 

Прохорович Віталіна

ПАТ по виробництву інсулінів «Індар», економіст із матеріально-технічного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Кукіль Катерина

ветеринарна лабораторія ТОВ "Бальд", інженер-дослідник

 

 

 

 

 

 


Заїка Анна

інженер інституту ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

 

 

 

 

 


Ісаєва Євгенія

Аспірант  інституту сорбції та проблем ендоекології НАНУ

 

 

 

 

 

 


Герасименко Людмила

FH Aachen University of Applied Sciences, факультет біотехнології, програма магістра

 

 

 

 

 

 

Шевцов Андрій

Бакалаврська програма університету м.Карлсруе (Німеччина)

 

 

 

 

 


Ковальчук Світлана

магістерська програма університету м.Філлінген-Швеннінген (Німеччина)

 

 

 

 

 

 

Рік випуску 2016


Шинкарчук Мальвіна

всеукраїнський національний інститут селекції; аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


Коренчук Микола

інститут ДП «НДКТІ МГ»; інженер, аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 


Денисенко Анастасія

ТОВ «ВІМБЛ», інженер

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Любов

ТОВ «СІНЛАБ-Україна»

 

 

 

 

 

 

 

Іванцов Дмитро

ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ», інженер

 

 

 

 

 

 

 

Лахнеко Ольга

аспірант кафедри екобіотехнології та біоенергетики

 

 

 

 

 

 


 

Борисенко Анастасія

ТОВ СІНЛАБ-Україна, хімік

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Климець Тетяна

ТОВ «ВІМБЛ», інженер

 

 

 

 

 

 


 

Саєнко Марина

Мікробіолог відділу контролю якості НВЦ "Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод"

 

 

 

 

Рік випуску 2017


Писаренко Ярослава

інститут ДП "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

 

 

 

 

 


Стріла Вікторія

ТОВ «ФАРМА-СТАРТ», інженер