+38 (044) 204-97-79
03056, м. Київ
вул. Академіка Янгеля, 3,корп. №4, к. 182
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Дипломні роботи

Дипломне проектування

Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи)

Виконання дипломних проектів (робіт)  є заключним етапом навчання студентів у відповідності з програмою спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності їх творчого і практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для певних посад згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Теми дипломних робіт:

 • Культивування мікроводоростей з  подальшим одержанням біодизельного палива
 • Біотехнологія очищення стічних вод міста та м’ясопереробного підприємства
 • Комплексна технологія біологічного очищення та фізико-хімічного доочищення стічних вод міста Кам’янець-Подільський та сирзаводу
 • Одержання біогазу з відходів великої рогатої худоби
 • Біологічне очищення стічних вод м. Калуш і деревообробного заводу
 • Вплив сполук сульфуру на ріст  мікроводоростей Chlorella vulgaris (робота)
 • Біоконверсія відходів за допомогою вищих базидіоміцетів
 • Біотехнологія очищення стічних вод м. Мелітополь та хутряної фабрики
 • Отримання  біодобрива шляхом вермикомпостування відходів (робота)
 • Біологічне очищення стічних вод птахофабрики та м. Нікополь
 • Анаеробно-аеробне біологічне очищення стічних вод міста Кропивницький і кондитерської фабрики
 • Біологічне очищення стічних вод м. Чернігів і фабрики первинної обробки вовни
 • Біологічне очищення стічних вод від фосфатів в присутності сполук азоту (робота)
 • Біотехнологія очищення стічних вод хутряної фабрики та міста
 • Біологічне очищення стічних вод молокозаводу та м. Житомир
 • Виробництво біоетанолу з бурякової меляси
 • Біотехнологія очищення стічних вод крохмалепаточного комбінату та міста
 • Біотехнoлогія очищення стічних вод цукрового заводу та м. Вінниця
 • Технологія отримання біодизеля з ліпідів міцеліальних грибів

Магістерські дисертації:

Жиленко Катерина Олександрівна