(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Дипломування

ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня «бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Біотехнології» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

Навчальні посібники для бакалаврів:

Дипломний проєкт. Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення

Дипломна робота. Виконання та оформлення

Навчальні посібники для магістрів:

 Виконання та оформлення магістерської дисертації. Наукова робота

МАГІСТЕРСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ (для студентів за освітньо-професійною програмою)

 

Результати захисту магістерських дисертацій 2021р.

Загальна кількість студентів 16, допущено 13 (в групі БЕ-01мп – 6 осіб, допущено – 4 особи; в групі БМ-01мп – 5 осіб, допущено – 5 осіб; в групі БЕ-з01мп – 5 осіб, допущено – 4 особи).   Результати захисту студентів денної форми навчання: середній бал – 4,9, кількість робіт за  якими розроблено стартап-проекти – 13. Кількість робіт, виконаних за тематикою НДР кафедри – 13. Кількість студентів, рекомендованих в аспірантуру – 2. Кількість робіт, які виконані за реальними завданнями і конструкторсько-технологічними розробками – 7. Кількість робіт  рекомендованих до впровадження – 7. Результати захисту представлені в додатку до звіту ЕК.

Наступні кваліфікаційні роботи студентів були виконані за реальними завданнями і конструкторсько-технологічними розробками, затвердженими на підприємствах та в НДІ:

Котул В.В. – ТОВ «Фірма ОСТВА», Ревіна Ю.О. – ТОВ «Інститут агробіології», Старун В.Ю. ТОВ «ІТ ІЗІ», Власенко Д.В. – ТОВ Торговий дім «Укренергообладнання, Бугакова О.С. – Будівельна компанія «Еко-енергобуд», Дробот Г.Ю. та Калініченко Є.О. – Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України.

Результати магістерських дисертацій наступних студентів  можуть бути рекомендовані до впровадження: Котул В.В., Ревіної Ю. О., Старун В.Ю., Власенко Д.В., Бугакова О.С.,      Дробот Г.Ю. та Калініченко Є.О.

Результати захисту магістерських дисертацій  на здобуття ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Біотехнології» спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія   показали, що рівень підготовки відповідає вимогам галузевого стандарту вищої освіти та визначається спеціалізовано-професійними компетенціями:

– магістри з біотехнологій та біоінженерії знають: основи біотехнологічних виробництв та одержання альтернативного біопалива, основи інженерних наук, принципи та методи біологічного очищення та детоксикації вод, шляхи та методи знешкодження або утилізації відходів.

– магістри з біотехнологій та біоінженерії вміють: використовувати здобутті знання для вирішення практичних завдань, аналізувати біотехнологічний процес та забезпечувати дотримання його параметрів, здійснювати хіміко-технологічний, біологічний та екологічний контроль виробництва та його впливи на навколишнє середовище, працювати з сучасним обладнанням та виконувати необхідні аналізи, вирішувати питання економічної доцільності технологічних та економічних рішень.

Роботи виконані відповідно до вимог сучасної нормативної документації та правил GMP. Усі доповіді були зроблені на високому рівні. Доповідачі використовували мультимедійне обладнання з відповідним програмним забезпеченням.

Пояснювальна записка та плакати магістерських дисертацій виконана на високому рівні з використанням комп’ютерних програм.

Тематика магістерських робіт відповідає напряму підготовки та сучасному стану науки. Роботи виконанні з використанням сучасних методів аналізу, спрямовані на вирішення актуальних екологічних проблем.

 

 

Виконання дипломних проектів (робіт)  є заключним етапом навчання студентів у відповідності з програмою спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і має на меті систематизацію, закріплення і розширення теоретичних знань, вмінь та навичок, визначення спроможності їх творчого і практичного застосування у вирішенні професійних завдань, що передбачені для певних посад згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Теми дипломних робіт:

 • Культивування мікроводоростей з  подальшим одержанням біодизельного палива
 • Біотехнологія очищення стічних вод міста та м’ясопереробного підприємства
 • Комплексна технологія біологічного очищення та фізико-хімічного доочищення стічних вод міста Кам’янець-Подільський та сирзаводу
 • Одержання біогазу з відходів великої рогатої худоби
 • Біологічне очищення стічних вод м. Калуш і деревообробного заводу
 • Вплив сполук сульфуру на ріст  мікроводоростей Chlorella vulgaris (робота)
 • Біоконверсія відходів за допомогою вищих базидіоміцетів
 • Біотехнологія очищення стічних вод м. Мелітополь та хутряної фабрики
 • Отримання  біодобрива шляхом вермикомпостування відходів (робота)
 • Біологічне очищення стічних вод птахофабрики та м. Нікополь
 • Анаеробно-аеробне біологічне очищення стічних вод міста Кропивницький і кондитерської фабрики
 • Біологічне очищення стічних вод м. Чернігів і фабрики первинної обробки вовни
 • Біологічне очищення стічних вод від фосфатів в присутності сполук азоту (робота)
 • Біотехнологія очищення стічних вод хутряної фабрики та міста
 • Біологічне очищення стічних вод молокозаводу та м. Житомир
 • Виробництво біоетанолу з бурякової меляси
 • Біотехнологія очищення стічних вод крохмалепаточного комбінату та міста
 • Біотехнoлогія очищення стічних вод цукрового заводу та м. Вінниця
 • Технологія отримання біодизеля з ліпідів міцеліальних грибів

Магістерські дисертації:

Жиленко Катерина Олександрівна