(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, Kyiv
build. 4, r. 182, build. 18, r. 225
Mon-Fri 8:30-16:30
Sunday CLOSED

Practice

Практика та працевлаштування

Практика студентів є невід’ємною складовою навчального процесу, оскільки, під час виробничої, переддипломної або науково-дослідної практики студенти ознайомлюються з особливостями організації виробництва, функціональними обов’язками співробітників, мають змогу відпрацювати методики та досконало з’ясувати тонкощі перебігу технологічного процесу та апаратурне оформлення.

На сьогодні, базами практик для студентів є ряд підприємств та установ в Україні та за її межами, серед яких основними є:

 • Інститут мікробіології і вірусології НАНУ
 • Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ
 • УкрНДІспиртбіопрод
 • ПАТ “Карлсберг Україна”
 • Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ
 • УкрНДІНП “МАСМА”
 • ПАТ „Київмедпрепарат”
 • ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат»
 • Державна санiтарно-епiдемiологiчна служба м. Києва
 • Leuphana Universitaet Lueneburg (м. Люнебург, Німеччина)
 • Ruhr-Universität Bochum (м. Бохум, Німеччина)
 • Bonn Rhine-Sieg University of Applied Sciences (м.Бонн, Німеччина)
 • LS Mechanische Verahrenstechnic (м. Коттбус, Німеччина)
На сьогоднішній день переважна більшість випускників кафедри успішно працюють у вищевказаних наукових установах та підприємствах.
Високий рівень навчальної підготовки студентів кафедри – це запорука затребуваності її випускників на ринку праці.
Протягом останніх п’яти років число працевлаштованих після закінчення навчання випускників кафедри становить 100%. Близько 30% осіб починають працювати ще студентами.

При проходженні практики студенти кафедри керуються Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, в якому зазначені обов’язки студента, керівника практики від університету та керівника практики від підприємства.

Згідно з положенням, студент зобов’язаний:

 • без запізнення прибути на практику, сповістити про це адміністрацію підприємства;
 • у перший день практики пройти вступний інструктаж з техніки безпеки, вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
 • виконувати діючі на підприємстві правила внутрішнього розпорядку, включаючи табельний облік (вихід на роботу);
 • повністю виконувати всі завдання, передбачені програмою практики;
 • постійно вести щоденник і робочий зошит, в який заносити весь матеріал по вивченню кожної ланки виробництва, включаючи технологічні схеми, ескізи обладнання, посадові інструкції;
 • представити керівництву практики від підприємства письмовий звіт з практики і скласти залік.

Після закінчення практики на підприємстві або установі студент здає звіт і щоденник практики на Кафедру керівнику практики і складає диференційований залік у строки, призначені Кафедрою. Залік приймає комісія, призначена завідувачем кафедри екобіотехнології та біоенергетики.

Для допуску до складання заліку необхідно надати правильно оформлені:

 1. Щоденник практики;
 2. Звіт практики.