(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Зубченко Людмила Сергіївна

Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:

  • Екологічна навчальна дисципліна
  • Хімія біогенних елементів
  • Навчальна дисципліна з впливу речовин на метаболізм
  • Методи аналізу у біотехнології

 

Сторінка викладача

Електронна пошта: yellowjackets@ukr.net

Публіцікації 

1.Zubchenko L., Kuzminskiy Ye. Characteristics of biofilm formation process in the bioelectrochemical systems, working in batch-mode of cultivation / L. Zubchenko, Ye. Kuzminskiy // Chem. Chem. Technol. – 2017. – Vol. 11. –
№. 1. – Р. 105–110.

2. Кузьмінський Є. В.Мікробні паливні елементи: класифікація, типові конструкції та матеріали, область застосування / Є. В. Кузьмінський, Л. С. Зубченко // Вісник Вінницького політехнічного інституту – 2016. – №4. – С. 20 -27. (фахове видання).

3. Зубченко Л. С. Аналіз продуктивності біотехнологічного отримання водню за використання мікроорганізмів з різними типами метаболізму, перспективні напрямки подальших досліджень /
Л. С. Зубченко, Є. В. Кузьмінський // ScienceRise. – 2015. – № 10(6). – С. 47-53. (фахове видання).

4. Зубченко Л.С. Моделювання процесу формування біоплівки електрохімічно-активних мікроорганізмів в фотобіоелектрохімічній системі /Л. С. Зубченко, Є. В. Кузьмінський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – Вип. 2. – С. 51 – 59. (фахове видання).

5. Зубченко Л. С. Біоелектрохімічні аспекти вибору фотоелектрохімічної складової фотобіоелектрохімічних систем / Л. С. Зубченко, Є. В. Кузьмінський // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2018. – Вип. 1. – С. 41 – 50. (фахове видання)