(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Навчальна документація

Ф-Каталогів студентами другого та третього курсу бакалаврату 

Ф-Каталогів аспірантами першого року навчання

 

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” для 162 “Біотехнології та біоінженерія” 

(перший бакалаврський рівень вищої освіти).

Метою є підготовка фахівців, здатних до комплексного виконання проектно-технологічних розрахунків та здійснення виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” для 162 “Біотехнології та біоінженерія”

(другий магістерський рівень вищої освіти).

Освітньо-наукова програма “Біотехнології” для 162 “Біотехнології та біоінженерія” 

Освітньо-наукова програма “Біотехнології” для 162 “Біотехнології та біоінженерія” 

(другий магістерський рівень вищої освіти).

Метою є набуття знань і вмінь для організації та проведення науково-дослідних, проектно-технологічних, виробничо-технологічних робіт, що пов’язані з використанням біологічних агентів та продуктів їх життєдіяльності.

Освітньо-професійна програма “Біотехнології” для 162 “Біотехнології та біоінженерія”

 

Третій рівень вищої освіти:

Навчальні дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 091 Біологія (ОНП «Прикладна біологія»)
попередні версії ОНП https://osvita.kpi.ua/091_ONPD_PB
результати обговорення проектів ОНП https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/rezultaty-obhovorennia-proektiv-osvitnikh-prohram/
новини (про обговорення ОНП з біології) https://bi.fbmi.kpi.ua/uk/category/discussion/

Навчальний план підготовки бакалаврів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології”

Навчальний план підготовки бакалаврів 2023 року вступу за освітньо-професійною програмою “Біотехнології” (заочна форма навчання)

Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-науковою програмою  2023

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійною програмою 2023 

Навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійною програмою 2023 (заочна форма)

 

Робочі навчальні плани  2023/2024 н.р.

Бакалаврат

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Магістри

1к_мн

1к_мп_д

1к_мп_з

2к_мн

2к_мп

Аспірантура

PhD_162_1к

PhD_162_2к

 

Робочі навчальні плани  2022/2023 н.р.

Бакалаврат

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Магістри

1к_мн

1к_мп_д

1к_мп_з

2к_мн

2к_мп

2к_мп_з

Аспірантура

PhD_162_1к

PhD_091_1к

PhD_162_2к

PhD_162_1к_з


Робочі навчальні плани  2021/2022 н.р.

РНП_162_дф_денна_1курс

РНП_162_дф_заоч_1курс

РНП_162_дф_денна_2курс

РНП 6 МП заоч

РНП 6 МН

РНП 4 БМ

РНП 4 к БЕ

РНП 5 МН

РНП 5 МП заоч

РНП 5 МП

РНП 1 к

РНП 2 к

РНП 3 к

2019/2020 н.р.

Навчальний план для бакалаврів 2019 р.

Навчальні плани для магістрів 2019 р