(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Про спеціальність

Концепція спеціалізації

Кафедра екобіотехнології та біоенергетики (далі КЕБ) була створена як випускаюча     кафедра у 2004 році (наказ ректора від 05.11.2004р. №1-147 у відповідності до рішення Вченої ради університету від 01.11.2004р. №12). Згідно з затвердженим ректором Положенням про кафедру екобіотехнології та біоенергетики КЕБ є базовим навчально-науковим структурним підрозділом НТУУ «КПІ», який забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізацією «Екологічна біотехнологія та біоенергетика», а також спеціалістів вищої кваліфікації за принципом єдності навчальної, наукової та виховної роботи і здійснює науково-дослідну та науково-технічну діяльність в галузі екобіотехнології та біоенергетики.

Відповідно з рішенням ДАК (ліцензія №298101), наказом ректора спеціалізація 7.092903 «Екобіотехнологія» закріплена за КЕБ. У відповідності з Положенням та Концепцією освітньої діяльності НТУУ «КПІ» за спеціалізацією 7.8.05140105 Екологічна біотехнологія та біоенергетика напряму підготовки 051401 «Біотехнологія», яка погоджена з Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київської міської Держадміністрації, на КЕБ покладено забезпечення таких напрямів, як екобіотехнологія та біоенергетика, зокрема наступних дисциплін навчальних планів напрямів підготовки «Біотехнологія» та «Інженерна механіка»: біоенергетика, екобіотехнологія, екологія, біофізика, біохімія, хімія біогенних елементів, біоелектрохімічні основи біоенергетики, проблемні питання генної інженерії, біохімія ксенобіотиків,  біотехнологія рослин, мікроводорості, відновлювана енергетика. воднева енергетика, біологічні та хімічні сенсорні системи, біохімічні процеси в промислових біотехнологіях, закономірності обміну речовин у мікроорганізмах, біотехнології очищення води, гідроекологія, переробка біомаси та відходів, переробка побутових відходів, біотехнологічні процеси в промислових виробництвах, основи наукових досліджень, біологічні та фізичні методи аналізу, методи аналізу біотехнологічних виробництв,  методи обробки експериментальних даних, чинники успішного працевлаштування за фахом.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ, КОНЦЕПЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ КАФЕДРИ ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЇ ТА БІОЕНЕРГЕТИКИ.