(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Магістратура 2023

Вступ на 1 курс  магістратури за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету або за посиланням Положення про прийом на навчання. або Правила прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського 2023

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури.

Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра.

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології  запрошує на навчання  за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна програма  “Біотехнології”  ( другий магістерський рівень вищої освіти)  – 1 рік 4 місяці

або

Освітньо-наукова програма  “Біотехнології” (другий магістерський рівень вищої освіти) – 1 рік 9 місяців


Вступ до магістратури 162 Біотехнології та біоінженерія у 2023 році:

 

Інформація на сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Інформація на сайті факультету біотехнології і біотехніки

 Каталог вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського (магістратура) 

Розклад роботи Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського під час прийому заяв та документів 2023 рік

 

Програма комплексного фахового випробування “Біотехнології”

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

Для вступу у 2023 році за державним замовленням (бюджет) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт) потрібно скласти:

  • скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ)

ЄВІ цьогоріч складається з двох частин – іноземної мови за вибором вступника (англійська, німецька, французька або іспанська) та тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) для перевірки необхідного рівня знань з критичного, аналітичного та логічного мислення. Для складання ЄВІ потрібно зареєструватись з 08 травня до 31 травня (до 18.00) та з 26 червня серпня до 18 липня скласти його.

  • скласти фахове вступне випробування
  • подати до розгляду мотиваційний лист*

*Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Детальніше про мотиваційний лист, вимоги до нього та структуру можна почитати у спеціальному розділі.

У КПІ ім. Ігоря Сікорського мотиваційний лист подається на всі спеціальності. Відповідно до «Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році», мотиваційні листи не оцінюються, а розглядаються. Результати розгляду мотиваційних листів використовуються для впорядкування вступників у разі однакового конкурсного бала та пріоритетності заяв.

РОЗРАХУНОК КОНКУРСНОГО БАЛА  Детальніше>>

 

Вартість одного року підготовки магістра очної форми 28000 грн, заочної – 15000 грн. 

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році

 

Біотехнологія та біоінженерія – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнології та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування свої умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Біоенергетика та екобіотехнологія – вибір, який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації. Адже сьогодні у світі продовжують стрімко розвиватися явища, які порушують цивілізований плин життя – традиційні джерела енергії вичерпуються, вартість їх видобування зростає, навколишнє природнє середовище інтенсивно забруднюється, біосфера зазнає необернених змін, надмірна кількість органічних відходів різноманітного походження утворюються у всіх галузях народного господарства. Ліквідація усіх цих проблем повинна здійснюватися прискореними темпами, і біоенергетика – це одна із складових у їх вирішенні. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних та інженерних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв.