(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Магістратура 2024

Вступ на 1 курс  магістратури за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  проводиться за загальними правилами,

з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури.

Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра.

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології  запрошує на навчання  за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна програма  “Біотехнології”  ( другий магістерський рівень вищої освіти)  – 1 рік 4 місяці

або

Освітньо-наукова програма  “Біотехнології” (другий магістерський рівень вищої освіти) – 1 рік 9 місяців


Вступ до магістратури 162 Біотехнології та біоінженерія у 2023 році:

Вся актуальна офіційна інформація знаходить на  сайті Приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

 Каталог вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського (магістратура) 

Програма фахового іспиту “Біотехнології” ( 2024)

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.

 

Більш детальну інформацію можна отримати:

за телефоном гарячої лінії відбіркової комісії ФБТ:  (099)541-46-16;

Ви можете написати нам листа: vk.fbt@lll.kpi.ua

 

Біотехнологія та біоінженерія – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнології та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування свої умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Біоенергетика та екобіотехнологія – вибір, який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації. Адже сьогодні у світі продовжують стрімко розвиватися явища, які порушують цивілізований плин життя – традиційні джерела енергії вичерпуються, вартість їх видобування зростає, навколишнє природнє середовище інтенсивно забруднюється, біосфера зазнає необернених змін, надмірна кількість органічних відходів різноманітного походження утворюються у всіх галузях народного господарства. Ліквідація усіх цих проблем повинна здійснюватися прискореними темпами, і біоенергетика – це одна із складових у їх вирішенні. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних та інженерних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв.