(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Вступ до магістратури

Вступ на 1 курс  магістратури за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія  проводиться за загальними правилами, з якими можна ознайомитися на сайті приймальної комісії університету або за посиланням Положення про прийом на навчання.

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 1 курс магістратури.

Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра.

Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології  запрошує на навчання  за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

Освітньо-професійна програма  “Біотехнології”  ( другий магістерський рівень вищої освіти)  – 1 рік 4 місяці

або

Освітньо-наукова програма  “Біотехнології” (другий магістерський рівень вищої освіти) – 1 рік 9 місяців

 

Програма комплексного фахового випробування “Біотехнології”

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи.

Освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника магістратури.


Біотехнологія та біоінженерія – міждисциплінарна галузь, яка виникла на стику біологічних, хімічних і технічних наук, тому обравши цю освітню програму ти фактично одержиш три освіти одночасно! Фахівці в галузі біотехнології та біоінженерії точно знають, як одержати лікувальні препарати, харчові добавки і біологічно активні речовини, забезпечити сільське господарство бактеріальними добривами, засобами захисту рослин, поновлюваними джерелами енергії, щоб зменшити масштаби забруднення планети різноманітними відходами, працюють над створенням нових організмів методами біоінженерії, моделюють біологічні процеси та створюють ліки методами біоінформатики. Після отримання диплому випускники знаходять застосування свої умінь та навичок на підприємствах мікробіологічної, фармацевтичної, харчової, косметичної промисловості та в науково-дослідних інститутах.

Біоенергетика та екобіотехнологія – вибір, який має глобальну перспективу для розвитку цивілізації. Адже сьогодні у світі продовжують стрімко розвиватися явища, які порушують цивілізований плин життя – традиційні джерела енергії вичерпуються, вартість їх видобування зростає, навколишнє природнє середовище інтенсивно забруднюється, біосфера зазнає необернених змін, надмірна кількість органічних відходів різноманітного походження утворюються у всіх галузях народного господарства. Ліквідація усіх цих проблем повинна здійснюватися прискореними темпами, і біоенергетика – це одна із складових у їх вирішенні. Екобіотехнологія та біоенергетика має на меті фундаментальне вивчення біологічних систем для застосування у енергетиці, захисті навколишнього природного середовища, збереженні біорізноманіття та вирішенні проблем раціонального природокористування шляхом пошуку нових технологічних та інженерних підходів, створення нових матеріалів та пристроїв.


Вступ до магістратури 162 Біотехнології та біоінженерія у 2022 році:

В цьому році ЄВІ скасовано!

Для вступу

  • за державним замовленням (“бюджет“) або за кошти фізичних та/або юридичних осіб (“контракт“) потрібно скласти фахове вступне випробування  та подати до розгляду мотиваційний лист.

Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про твою зацікавленість у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

 

Вирішили змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно.

За державним замовленням можна подати до 5 заяв (без зазначення пріоритетності), кількість заяв за кошти фізичних та/або юридичних осіб — максимум 20.

Для того, щоб подати документи, потрібно з 01 серпня зареєструвати електронний кабінет.

Подати заяви можна буде з 16 серпня до 15 вересня включно. Вступні випробування за обраним фахом можна буде скласти до 19 вересня включно відповідно до розкладу робіт атестаційних комісій.

РОЗКЛАД РОБОТИ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

 

Обсяги державного замовлення освітнього ступеня магістра на основі здобутого раніше рівня вищої освіти
в 2022 році, денна форма навчання:

Освітньо-наукова програма  “Біотехнології” – 10

Освітньо-професійна програма  “Біотехнології”   – 32

 

 

Вартість навчання у 2022/2023 навчальному році. Вартість у 2022/2023 одного року  очної форми 28000 грн, заочної – 15000 грн.

 Каталог вступника КПІ ім. Ігоря Сікорського (магістратура)