(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Голуб Наталія Борисівна

Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:

 • Біохімія
 • Хімія біогенних елементів
 • Відновлювальна енергетика
 • Переробка біомаси

Сторінка викладача

Контакти: +38 (044) 204-97-79

Електронна пошта: golubnb@ukr.net

Наукові роботи:

Публікації :

 • A Closer Look at BiodieselProduction, Golub N., Levtun I. Chapter 8 Physical factors influence on Chlorella vulgaris microalgae development and lipids biosynthesis, USA, Nova Science Publishers , 2019.- 26 р.;
 • Навчальний посібник: Голуб Н.Б., Боровик О.Я. Переробка біомаси, К.: Комп’ютер прес, 2014. – 169с.; Основні публікації за напрямом наукової діяльності:
 •  Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: Голуб Н. Б., Щурська К.О., Троценко М.В. Анаеробне очищення стічних вод пивзаводів з одночасним одержанням водню // Хімія і технологія води, – 2014. № 2, С. 163 – 176.
 • 4Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: N. Golub, I. Levtun Impact of sound irradiation on Chlorella vulgaris cell metabolism Eastern-European J. Enterprise Technologies, – 2016. Vol.80, №2/10, P.27-31.
 • 5Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: Golub N.B., Kozlovech О.А., Voevoda D.V. Technology of anaerobic-aerobic purification of wastewater from nitrogen compounds after obtaining biogas // Eastern-European J. Enterprise Technologies, – 2016. Vol.80, №3/10, P.35-40.
 •  Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: Golub N., Shynkarchuk M., Kozlovets O.
  Obtaining biogas during of fat-containing wastes of leather production// Eastern-european Jornal of enterprise technologies , – 2017. Vol. 90, №6|10, P.4 -10. 7. N Golub, M. Potapova Technological Solution of Biogas Output Increasing at Grain Distillery Spent Wash Fermentation // Innovative Biosystems and Bioengineering, – 2018. Vol.2, №3, P.175-182 (фахове видання).