(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Козар Марина Юріївна

Навчальні дисципліни:

  • Біотехнологічні процеси в галузях промисловості. Фармацевтична промисловість
  • Біотехнологічні процеси в галузях промисловості. Харчова промисловість
  • Хімія 2. Хімічні технології в енергетиці
  • Біотехнологія очищення води
  • НД з гідробіологічних процесів у водних екосистемах.
  • Навчальна дисципліна з природоохоронних біотехнологій. Екологічна біотехнологія

Сторінка викладача

Електронна пошта: marinakpi@gmail.com

Публікації 

1.Козар М.Ю. Вплив тривалості перебування промислових стічних вод в біореакторах на ефективність очищення від фосфатів / М.Ю. Козар, Л.А. Саблій // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – No. 2. – С. 104107.  ISSN 1813-5420. (Фахове видання) 2. Очищення стічних вод солодового заводу з одержанням біоводню / М.Ю. Козар, К.О. Щурська, Л.А. Саблій, Є.В. Кузьмінський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2013. – Т. 6. – № 66. – С. 33–36. (входить до міжнародних наукометричних баз)

3. Комбинированая биологическая очистка и доочистка сточных вод от соединений фосфора / М.Ю. Козар, Л.А. Саблій // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2013. – № 22. – С. 66–72. (Фахове видання)

4. Ефективна технологія очищення стічних вод солодового заводу / М.Ю. Козар, Л.А. Саблій // Вісник Інженерної академії України. – 2013. – № 34 – С. 209 – 212. (Фахове видання)

5. Konontcev S., Sabliy L., Kozar M., Korenchuk N. Treatment of recirculating water of industrial fish farms in phytoreactor with Lemnoideae / Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 5/10 (89). – С. 61-66. (Журнал входить до міжнар. науком. баз)

6. Аналіз відповідності складу забруднень оборотної води УЗВ потребам водних рослин у макроелементах / Кононцев С.В., Гроховська Ю.Р., Саблій Л.А., Козар М.Ю. // ВІСНИК НУВГП. – Випуск 4(58). – 2017 р. – C. 68-76. (Фахове видання.)

7. Кононцев С.В., Саблій Л.А., Козар М.Ю., Гроховська Ю.Р. Ефективність видалення сполук нітрогену рослинами в інтегрованій мультитрофічній аквакультурі / Науковий вісник будівництва. -Х.: ХНУБА, 2018. – Т. 91, № 1. – С. 331-335.

8. Sabliy, L., Kuzminskiy, Y., Zhukova, V., Kozar, M., Sobczuk, H. New approaches in biological wastewater treatment aimed at removal of organic matter and nutrients / Ecological Chemistry and Engineering S, 26 (2), pp. 331-343