(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Левтун Ігор Ігорович

Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:

  • Хімія біогенних елементів
  • Відновлювальна біоенергетика
  • Навчальна дисципліна з проблемних питань генної інженерії
  • Навчальна дисципліна з методів аналізу в біотехнології.

Сторінка викладача

Електронна пошта: kharn7428@gmail.com

Публікації  

1. Монография: A Closer Look at Biodiesel Production, Golub N., Levtun I. Chapter 8 Physical factors influence on Chlorella vulgaris microalgae development and lipids biosynthesis, USA, Nova Science Publishers , 2019.-26 р.;

2. Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: Голуб Н.Б. Утилизация помёта /
Н.Б.Голуб, І.І.Левтун, О.В.Хворостина // Вода и екология проблемы и решения, – 2014. – № 1, – С. 151–157.;

3. Голуб Н.Б., Вплив джерела азотного живлення на приріст біомаси Chlorella vulgaris / Н.Б.Голуб, І.І.Левтун, Є.Д. Тимошенко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2015 – Вип. 101. – № 3, – С. 7–14.

4. Голуб Н.Б. Підвищення вмісту ліпідів у клітинах Chlorella vulgaris / Н.Б.Голуб, І.І.Левтун //Відновлювана енергетика. – 2015. – Вип.40. – № 1. – С.86–89 (фахове видання)

5.Видання включено до міжнародної наукометричної бази Scopus: Golub N., Impact of sound irradiation oh Chlorella vulgaris cell metabolism / N Golub, I. Levtun // Восточно-Европейский журнал передовых технологий №2/10 (81) 2016 С.27–31.

6. Golub N. Influence of light energy wavelength on cultivation of Chlorella vulgaris / N.Golub, I. Levtun // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Хімія, технологія речовин та їх застосування» – 2016. – Вип.841. – С.138-144.