(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Саблій Лариса Андріївна

Навчальні дисципліни:

  • Біотехнології очищення води.
  • Екобіотехнологія.
  • Навчальна дисципліна з гідробіологічних процесів у водних екосистемах.
  • Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці.

Сторінка викладача

Електронна пошта: larisasabliy@ukr.net

 

Публікації 
1. Монографія: Саблій Л.А. Фізико-хімічне та біологічне очищення
висококонцентрованих стічних вод / Л.А. Саблій. – Рівне: НУВГП, 2013. – 292 с.

2. Монографія: Кононцев С.В. Екологічна біотехнологія очищення стічних вод та культивування кормових організмів / С.В. Кононцев, Л.А. Саблій, Гроховська Ю.Р. – Рівне: НУВГП, 2011. – 154 с.

3. Підручник для студентів ВНЗ спец. «Біотехнології та біоінженерія» Саблій Л.А. Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці / С.В. Кононцев, О.М. Бунчак, В.С. Жукова, // Під ред Л.А. Саблій. – рекомендовано Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського/ – 2 вид., перероб. і доп.- Рівне: НУВГП, 2018- 377 с.

4. Навчальний посібник: Мацнєв А.І. Водовідведення на промислових підприємствах / А.І. Мацнєв, Л.А. Саблій. – Рівне: УДАВГ, 1998. – 219 с.

5. Навчальний посібник: Мацнєв А.І. Моніторинг та інженерні методи охорони довкілля/ А.І., Мацнєв, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2000. – 504 с.

6. Навчальний посібник: Мацнєв А.І. Практикум з моніторингу та інженерних методів охорони довкілля/ А.І., Мацнєв, С.Б. Проценко, Л.А. Саблій. – Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. – 460 с.

7. Konontcev S., Sabliy L., Kozar M., Korenchuk N. Treatment of recirculating water of industrial fish farms in phytoreactor with Lemnoideae / Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2017. – № 5/10 (89). – С. 61-66.

8. Sabliy, L., Kuzminskiy, Y., Zhukova, V., Kozar, M., Sobczuk, H. New approaches in biological wastewater treatment aimed at removal of organic matter and nutrients / Ecological Chemistry and Engineering S, 26 (2), pp. 331-343

9. Blyashyna M., Zhukova V., Sabliy L. Processes of biological wastewater treatment for nitrogen,phosphorus removal by immobilized microorganisms / Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 2/10 (92). – С. 30-37.