(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Щурська Kaтерина Олександрівна

Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем

  • Біоенергетика
  • Біофізика
  • Біологічні та хімічні сенсорні системи
  • Біоелектрохімічні основи біоенергетики
  • Методи аналізу в біотехнології

 

Сторінка викладача

Електронна пошта викладача: k.shchurska@kpi.ua

 

Публікації 

1. Монографія: Кузьмінський Є.В. Біоелектрохімічне продукування електричної енергії та водню / Є.В. Кузьмінський, К.О. Щурська, І.А. Самаруха. – К.: «Видавничий дім «Комп’ютер-прес», 2012. – 226 с.;

2. Monographic: Kuzminskiy Y. Bioelectrochemical hydrogen and electricity production. Theoretical bases, description and modeling of the process / Y. Kuzminskiy, K. Shchurska, I. Samarukha, G. Łagod. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2013. – 102 р;

3. Підручник: Кузьмінський Є.В. Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики: підручник для аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія: гриф КПІ ім. Ігоря Сікорського / Є.В. Кузьмінський, К.О. Щурська. – К.: Електронне видання, 2018. – 75с.

4. Підручник: Щурська К.О., Кузьмінський Є.В. «Біоенергетика» підручник для студ. спеціальності 162
«Біотехнології та біоінженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 306 с.; 5. Навчальний посібник Кузьмінський Є.В., Щурська К.О. Біоелектрохімічні основи біоенергетики // навчальний посібник для студентів напряму підготовки 051401«Біотехнологія», гриф «Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» від 17.01.2013, пр. № 5, свід-во НМУ № Е 12/13 – 072 // К.: Електронні видання НТУУ «КПІ», 2013. – 480с.;

6.  N. B. Golub, M. V. Trotsenko, K.O. Shchurska Anaerobic treatment of brewary wastewater with simultaneous hydrogen production / Journal of water chemistry and technology. – 2014- V. 36. – I. 2. – P. 90–96.;

7.  Galkin O. Yu. Gorshunov Yu.V., Besarab O.B., Shchurska K.O. Biotechnology for obtaining of hybrid positive control samples for immunoassay for detecting antibodies against Сhlamydia trachomatis / Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2018. – Vol. 9(2) . – Р.141-147.

8. Є. В. Кузьмінський, Н. Б. Голуб, К. О. Щурська Стан, проблеми та перспективи біоенергетики в Україні/ Відновлювана енергетика, 2009, № 4. – с. 70