(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Жукова Вероніка Сергіївна

Навчальні дисципліни, які закріплені за викладачем:

  • Біостатистика та біометрія
  • Промислова екологія
  • Біотехнології переробки відходів
  • Обробка даних та моделювання у біотехнології

Сторінка викладача

 

Електронна пошта: zhukova.veronika@lll.kpi.ua

Публікації  

1. Sabliy, L., Kuzminskiy, Y., Zhukova, V., Kozar, M., Sobczuk, H. New approaches in biological wastewater treatment aimed at removal of organic matter and nutrients / Ecological Chemistry and Engineering S, 26 (2), pp. 331-343

2. Саблій Л.А. Обладнання та проектування в біоенергетиці та воодоочищенні і управлінні праці / Саблій Л.А., Бунчак О.М., Жукова В.С., Россінський В.М. /Під ред. Саблій Л.А.–Рівне:НУВГП, 2016.-356с.

3. Blyashyna M., Zhukova V., Sabliy L. Processes of biological wastewater treatment for nitrogen,phosphorus removal by immobilized microorganisms / Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018. – № 2/10 (92). – С. 30-37.

4. Жукова В.С., Саблій Л.А., Ефективні технології біологічного очищення стічних вод // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. праць. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71) : Технічні науки. – С. 174-178.

5. Саблій Л.А., Жукова В.С., Собчук Г., Бєгановський А., Лагуд Г., Яромін-Глень K. Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод // Вода і  водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – 2015. – № 1 (16). – С.40-49.

6. Саблій Л.А. Технологія біологічного очищення стічних вод Української антарктичної станції Академік Вернадський / Л. А. Саблій, Є. В. Кузьмінський, В. С. Жукова, М. В. Бляшина // Український антарктичний журнал. – 2014. – № 13. – С. 281-287. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/uazh_2014_13_30.pdf .

7. Жукова В.С., Саблій Л.А., Козар М.Ю. Eфективні сучасні технології очищення стічних вод в біореакторах з іммобілізованими мікроорганізмами // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : Наук.-техн зб. Вип. 24/Гол. ред. О.С. Волошкіна. – К. КНУБА, 2014. – С. 237-246. (Фахове видання).

8. Саблій Л.А., Бунчак О.М., Жукова В.С., Кононцев С.В. «Обладнання та проектування в біоенергетиці та водоочищенні і управління безпекою праці»/Підручник для студ. Внз спец. «Біотехнології та біоінженерія» рекоменд. Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського// Під ред. Л.А. Саблій. – 2-е вид., перероб. і доп. – Рівне: НУВГП, 2018 – 377 с;