(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Як написати мотиваційний лист абітурієнту КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 року ? Навіщо він потрібен?

Мотиваційний лист – це документ, що складається і подається вступником до закладу вищої освіти, у якому пояснюються причини, через які вступник вважає себе найкращим кандидатом для вступу на відповідну навчального закладу. Його не вийде списати, його написання не можна довіряти батькам – цим вони зроблять вам ведмежу послугу. Це ваш автопортрет і віддзеркалення вашої особистості.

Під час вступу на бюджет та контракт на спеціальність 162 «Біотехнології та біоінженерія” мотиваційний лист не впливає на конкурсний бал. Він є необхідною умовою при подані заяви в електронному кабінеті, але він знадобиться лише тоді, якщо загальний бал за мультипредметний тест (НМТ) у кількох вступників буде однаковий. У всіх інших випадках під час вступу мотиваційний лист ні на що не впливатиме.

 

Щоб написати мотиваційний лист, потрібно розібратись із тим, чого хочете саме ви від вищої освіти та університету, і тримати в думці: зміст листа і вміння логічно викладати думки значно важливіші за обсяг тексту чи його емоційність.

Мотиваційний лист пишеться один на ЗВО.


Які вимоги ставляться до мотиваційних листів?

Є лише обмеження на кількість символів (4 тисячі знаків без врахування пробілів) і початок звернення до ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського  – “Шановний Михайло Захарович!”.

Щодо формату та оформлення мотиваційного листа, то при подачі заяви буде текстове поле в електронному кабінеті. Для прикладу уявіть, що копіюєте мотиваційний лист в поле вводу в Google перекладачі.


Також ознайомтесь із п. 5.11 правил прийому:

Мотиваційні листи подаються всіма вступниками, які беруть участь у конкурсі для здобуття вищої освіти у передбачених Порядком прийому та цими Правилами випадках. Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, повинен містити такі обов’язкові складники:

– обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти; – бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

– виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);

– ім’я та прізвище вступника. Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів).

Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).