+38 (044) 204-97-79
03056, м. Київ
вул. Академіка Янгеля, 3,корп. №4, к. 182
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Доктор філософії

Аспірантура і докторантура

Аспіранти і докторанти кафедри екобіотехнології та біоенергетики (КЕБ):

Докторанти кафедри:

Кононцев С.В. – к.т.н., докторант. Тема  дисертації «Технологія біологічного очищення циркуляційної води рибницьких господарств індустриального типу», науковий консультант – д.т.н., проф. Саблій Л.А.

Аспіранти кафедри:

Жураховська Д.І. – спеціальність   03.00.20 – біотехнологія – очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Голуб

Лахнеко О.Р.– спеціальність   162 – біотехнологія – очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Кузьмінський Є.В. Н.Б.

Коренчук М.С. – спеціальність   162 – біотехнологія – очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Саблій Л.А.

Шинкарчук М.В. – спеціальність   162 – біотехнологія – очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Голуб

Шинкарчук A.В. – спеціальність   162 – біотехнологія – очна. Науковий керівник д.т.н., проф. Голуб

Аспірантура і докторантура НТУУ «КПІ»

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

Про умови прийому до аспірантури

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

Прийом документів на конкурс до аспірантури у 2020 році відбудеться

з 20 травня 2020 року по 01 липня 2020 року

з 09.00 до 10.00 та з 14.00 до 17.00 (к.247- 1 корп.)

 

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

Програми вступних іспитів

162 Вступний іспит

162 Додатковий іспит

091 Вступний іспит

091 Додатковий іспит

Детальна інформація на сайті аспірантури

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: aspirantura@kpi.ua

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00