(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 225
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Доктор філософії

Аспірантура і докторантура

Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Біотехнології

 

 

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

галузь знань 16-Хімічна та біоінженерія, спеціальність 162-Біотехнологія та біоінженерія_

 галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

 

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії:

 галузь знань 09-Біологія, спеціальність 091 -Біологія

 

Аспіранти кафедри:

Освітньо-наукова програма Біотехнології

  1. Лахнеко О. Р. «Біотехнологія молекулярної оцінки пшениці за генами адаптивності та якості», наукові керівники: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В., к.б.н., доц. Моргун Б. В.
  2. Шинкарчук А. В. “Вплив іонів важких металів на процес утворення біогазу”, науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  3. Ши Сіньхуа (Shi Xinhua, КНР) «Antibiotics destruction during soil remediation (Деструкція антибіотиків при ремедіації землі)», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  4.  Вдовиченко А. А. «Утилізація газових викидів мікроводоростями», науковий керівник: д.т.н., проф. Голуб Н. Б.
  5. Колтишева Д. С. «Біологічне отримання електричної енергії за допомогою повного мікробного паливного елемента», науковий керівник: д.х.н., проф. Кузьмінський Є. В.

Аспірантура і докторантура КПІ ім. Ігоря Сікорського

Аспірантура і докторантура є формами підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Аспірантура і докторантура відкривається при вищих навчальних закладах третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної освіти, у наукових установах, які мають висококваліфіковані науково-педагогічні та наукові кадри, сучасну науково-дослідну, експериментальну та матеріальну базу.

Силабуси нормативних дисциплін:

Філософські засади наукового пізнання 

             Іноземна мова для наукової діяльності

             Інтеграція та диференціація сучасних наукових знань у біотехнології

            Проблемні питання екобіотехнології та біоенергетики

            Сучасні досягнення біоінженерії та біоінформатики

            Організація науково-інноваційної та педагогічної діяльності

            Педагогічна практика

Силабуси вибіркових дисциплін:

             Проблемні питання фармацевтичної біотехнології
             Проблемні питання мікробної біотехнології

             Сучасний розвиток біотехнологій переробки відходів та біоенергетики

             Сучасні методи і технології водоочищення

             Генетичні дослідження в біотехнології

             Керований синтез метаболітів 

             Вплив фізико-хімічних факторів середовища на біополімери та воду

          Прогрес біоінформатики в розробці лікарських препаратів

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється:

1) за рахунок:

  • коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи у державному секторі народного господарства;
  • коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах контракту – для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства;

2) іноземців та осіб без громадянства на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених вищими навчальними закладами, науковими установами з юридичними та фізичними особами.

 

Про умови прийому до аспірантури у 2022 році

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста). До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Університету. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

До уваги вступників до аспірантури КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2022 році!

З метою ефективної організації вступної кампанії до аспірантури у поточному році та значного скорочення витрат часу під час прийому документів, оформлення довідок, своєчасного планування поселення вступників, які потребують, в гуртожиток та інше –

ПРОХАННЯ заявити про свої наміри вступати до аспірантури шляхом заповнення даної Google-форми

https://forms.gle/BWH2t4K8SH93MLfs8

Форму бажано заповнити найближчим часом, але не пізніше дати подання документів. Відповіді на поширені питання будуть розміщені в цьому каналі або на сайті відділу аспірантури та докторантури www.aspirantura.kpi.ua у розділі ОГОЛОШЕННЯ.

З 16 травня починається прийом документів до вступу до аспірантури у 2022 році, який триватиме до 15 липня 2022 року включно.

Детальна інформація розміщена на сайті www.aspirantura.kpi.ua у розділі АСПІРАНТУРА – ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ.
Графік подання документів, розміщений на сайті, є орієнтовним. Отже, подати ПОВНИЙ пакет документів до аспірантури можна в будь-який робочий день з 16.05.2022 по 15.07.2022 до відділу аспірантури та докторантури (з 10.00 по 16.00, кім.247, корп.1) або надіслати в електронному вигляді за будь-якою з адрес:
aspirantura@kpi.ua
aspirantura.kpi@gmail.com

Нагадуємо, з 16 травня необхідно зареєструватись шляхом заповнення вищезгаданої Гугл-форми.

До аспірантури з відривом та без відриву від виробництва приймаються громадяни України, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для кафедр університету, інших вузів країни, підприємств і організацій.

Підготовка аспірантів для підприємств і організацій, вузів недержавної форми власності передбачає відшкодування університету витрат на підготовку, виплату стипендії ( по денній формі).

Детальна інформація на сайті аспірантури

Адреса: кімната 247, 1 корпусу

Телефон: (044) 236-21-49

e-mail: aspirantura@kpi.ua

URL: http://aspirantura.kpi.ua

Приймальні години відділу аспірантури та докторантури: 9.00-10.00 та 14.00-17.00