(044) 204-97-79 (4корпус); (044) 204-99-37 (18 корпус)
03056, м. Київ
корп. №4, кім.182, корп. №18, кім. 255
Пн-Пт 8:30-16:30
Неділя ЗАЧИНЕНО

Навчальні дисципліни

2021/2022 н.р.

Силабуси дисциплін для бакалаврів.

Базові:

БІОСТАТИСТИКА ТА БІОМЕТРІЯ

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ 

ПРОМИСЛОВА ЕКОЛОГІЯ (БІ) 

БІОЕНЕРГЕТИКА

БІОТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

БІОХІМІЯ

БІОФІЗИКА

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Вибіркові:

ФАРМАЦЕВТИЧНА ХІМІЯ

БІОІНФОРМАТИКА-3. НОВІТНІ НАПРЯМКИ БІОІНФОРМАТИКИ

ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

БІОТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОМИСЛОВИХ ВІДХОДІВ

БІОТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ

БІОІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ

БІОМЕТОДИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ЕКОБІОТЕХНОЛОГІЯ

КОНСТРУЮВАННЯ ПРАЙМЕРІВ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

ПЕРЕРОБКА БІОМАСИ

БІОМЕТОДИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

БІОТЕХНОЛОГІЯ ГРИБІВ

ОСНОВИ БІОІНФОРМАТИКИ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

ТЕХНОЛОГІЇ ТА АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

БІОСЕПАРАЦІЯ

МЕТОДИ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН

ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ -1. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ ДНК

ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ -2. МОЛЕКУЛЯРНА БІОЛОГІЯ РНК ТА СИНТЕЗУ БІЛКІ

 

Силабуси дисциплін для магістрів.

БІОЛОГІЧНІ ТА ХІМІЧНІ СЕНСОРНІ СИСТЕМИ

БІОІНФОРМАЦІЙНІ БАЗИ ДАНИХ

МАТЕМАТИЧНЕ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ ТА ПРОЦЕСІВ

БІОХІМІЧНІ ТА ФІЗИЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ В БІОТЕХНОЛОГІЇ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ГЕННОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ КЛОНУВАННЯ

ВОДОРОСТІ В БІОЕНЕРГЕТИЦІ ТА ІНШИХ ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВОДНЕВА ЕНЕРГЕТИКА

КОНСТРУЮВАННЯ ПРАЙМЕРІВ

БІОХІМІЯ КСЕНОБІОТИКІВ

ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ В БІОЕНЕРГЕТИЦІ ТА ВОДООЧИЩЕННІ

ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ

 

Перелік навчальних дисциплін для бакалаврів 

Перелік навчальних дисциплін для магістрів